Vezne Tahsilatları Hakkında

Dünya genelinde toplum sağlığını ilgilendiren  Covid-19 Salgını ve Hazine ve Maliye Bakanlığının 20/03/2020 tarihli Vezne İşlemleri konulu yazısı sebebiyle;

Veznelerimizce yapılacak her türlü tahsilat işlemleri bankalara yönlendirilmekte olup, Muhasebe Müdürlüğü, Malmüdürlükleri ve Saymanlık Müdürlüklerine ait banka hesap bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır. İlgili Müdürlüklere yapılacak ödemelerin hangi işleme ve kime ait olduğunun belirlenmesi adına ödemelere ilişkin asgari açıklamarın  (ilgilinin T.C. Numarası, teminat, kişiborcu, 2/B , Taşınmaz No vb. ne için yatırıldığı)  yapılmasını önemle rica ederiz.

NOT: Milli Emlak Ödemeleri (2/B, Taşınmaz Satışı, Ecrimisil vb.) Kocaeli Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yapılmaktadır.