Fonksiyonel Teşkilat Şemaları

MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ Fonksiyonel Teşkilat Şeması

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ Fonksiyonel Teşkilat Şeması

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ-Fonksiyonel Teşkilat Şeması