Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Personel Müdürlüğü İşlem Süreçleri

ATAMA İŞLEMLERİ

1-Adaylığın Kaldırılması İşlem Süreci

2-Açıktan Atama İşlem Süreci

3-2828, 3713 ve 4046 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapoılan Atama İşlem Süreci

4-Aylıksız İzin İşlemleri Süreci

5-Bakanlık Atamalı Personelin Emeklilik,Çekilme Ve Aylıksız İzin Taleplerine İlişkin İşlem Süreci

6-Bakanlık Atamalı Personelin Görevden Ayrılış İşlem Süreci

7-Bakanlık Atamalı Personelin Göreve Başlayış İşlem Süreci

8-Bakanlık Atamalı Personelin Refakat İzin Belgelerinin Gönderilmesi İşlem Süreci

9-Dul ve Yetim Aylığı Bağlanmasına İlişkin İşlem Süreci

10-Hastalık İzni İşlem Süreci

11-Hizmet Değerlendirme İşlem Süreci

12-İstek ve Yaş Haddinden Emeklilik İşlemleri Süreci

13-Malulen Emeklilik İşlemleri Süreci

14-Mazeret İzni İşlem Süreci

15-Muvafakat Verme İşlem Süreci

16-Naklen Atama İşlem Süreci(2)

17-Öğrenim Değişikliği İşlem Süreci

18-SGK’ya İşe Başlama ve Ayrılma Aktivasyon İşlemleri Süreci

19-Terfi İşlemleri Süreci

20-Valilik Atamalı Personelin Refakat İzin Belgelerinin Gönderilmesi İşlem Süreci

21-Vekalet İşlem Süreci

22-Yeniden Atanma İşlem Süreci

23-Yıllık İzin İşlem Süreci

24-Yıl Sonu İzin İşlemleri İşlem Süreci

25- Sürekli İşçi ve 4-B li Personelin İzin İşlemleri Süreci

DİSİPLİN, SORUŞTURMA VE İDARİ DAVA İŞLEMLERİ

1-Görevden Uzaklaştırma ve Göreve İade İşlemleri Süreci

2-Kesinleşen Mahkeme Kararı Üzerine Yapılacak İşlem Süreci

3-İdari Dava İşlemleri Süreci

4-4483 sayılı Kanun Kapsamında Soruşturma İşlemleri Süreci

5-Disiplin Cezalarına İtiraz İşlem Süreci

6-Disiplin İşleri İşlem Süreci

7-3628 sayılı Kanun İşlem Süreçleri

8-Malbildirimi İşlem Süreçleri

KADRO, SINAV, BİLGİ İŞLEM, EĞİTİM İŞLEMLERİ 

1-Genel Kadro Değişikliği İşlem Süreci

2-İl İçi Kadro Tenkis-Tahsis İşlem Süreci

3-Bakanlık Tarafından Tahsis-Tenkis Edilen Kadrolar İşlem Süreci

4-Personel Hareketleri İstatistik Formu Bildirim İşlem Süreci

5-Sağlık Personeli Bilgileri İşlem Süreci

6-Aday Memur Eğitim İşlem Süreci

7- Hizmet İçi Eğitim İşlem Süreci

8- Mesleki Eğitim Kursu İşlemleri

9- 3308 Sayılı Kanun İşlem Süreci (Beceri Eğitimi)

10- Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınav İşlemleri

11-Defterdarlık Brifing Raporu Hazırlama İşlem Süreci

12- Web Sitesi Kurulması ve Yönetimi İşlem Süreci

MALİ İŞLEMLER

1-Beceri Eğitimi Ücret Ödeme İşlem Süreci

2-Açık İhale İşlemleri Süreci

3-Avans ve Kredi İşlemleri Süreci

4-DMO’dan Kredili mal ve malzeme alımı ve Taşınır Mal İşlemleri

5-Doğrudan Temin İşlem Süreci

6-Fatura Ödemeleri İşlem Süreci

7-Giyecek Yardımı İşlem Süreci

8-Hizmet Araçları Bakım Onarım İşlemleri Süreci

9-Hurdaya-Ayrılan-Taşınırın-İmhası-İşlem-Süreci (1)

10-İşçi-Maaşları-İşlem-Süreci (1)

11-Keseneklerin-SGKya-Gönderilme-İşlem-Süreci (1)

12-Memur-Maaşları-İşlem-Süreci (1)

13-Pazarlık Usulü İhale İşlemleri Süreci

14-Taşınr Yönetim Hesabının Hazırlanması

15-Yolluk-İşlemleri-Süreci (1)

SOSYAL YÖNETSEL İŞLER

1-Araç Görevlendirmesi İşlem Süreci

2-Arşiv İşlemlerinin Yürütülmesi Süreci

3-CİMER

4-Genel Evrak

5-Kayıp ve Çalıntı Kimlik İşlem Süreci

6-Kimlik İşlemleri

7-Komisyon Görevlendirme

8-Pasaport İşlemleri Süreci

9-Sevk Tehir

10-Yetkili Sendikanın Belirlenmesi