Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Değerli Ziyaretçimiz,

Milletimize hizmet etmeyi ve insanımızın gelecekte bugünden daha iyi hizmet alması noktasında görevini en iyi şekilde canla başla yapmayı amaç edinen Kocaeli Defterdarlığımızın temel hedefi, ülkemizi sağlam ve büyük ekonomisiyle geleceğe güçlü, güvenli ve gelişmiş bir ülke olarak ulaştırmada önemli sayılabilecek ölçüde katkı sağlamaktır.

Kocaeli ilimiz, Türkiye Ekonomisinin hemen her alanında ve her stratejik sektöründe ilk 3 belirleyici kentinden biri olarak kabul edilmektedir. Ülke sanayisinde lider konumda olması, ulaşım ve lojistik, iç ve dış ticaret ile turizm gibi sektörel ekonomide de önemli paya sahip olması nedeniyle bu payede Defterdarlık olarak üzerimize düşen görev ve sorumluluğun bilinci içerisinde yukarıda konan hedefe doğru hızlı adımlarla yürümekteyiz.

Bu yolda ilkemiz, sürekli iyileşmeyi hedefleyen çağdaş ve katılımcı bir hizmet anlayışını benimsemek; vizyonumuz ise güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermemek, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı maksimize etmek, mali yüklerin en adil ve etkin dağılımını sağlamak ve şeffaf yönetim sayesinde hesap verilebilirlikten ödün vermemektir.

Defterdarlık olarak, hizmet merkezine insanı koyan ve insanı esas alan bir yönetim anlayışı ile planlarımızı 2023 yılı büyük hedeflere uygun yapıyor ve Türkiye Cumhuriyetinin devleti ve milletiyle 100 üncü yıl dönümünde dünyanın en güçlü ve en gelişmiş 10 ülkesi arasında yer almasına katkımızı sürekli arttırmaya çalışıyoruz.

Defterdarlığımızda, hükmeden değil hizmet etmeyi felsefe sayan bir yönetim anlayışını hakim kılmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri, ihtiyacı ve dileklerine en hızlı bir şekilde karşılık vererek çağı yakalamayı hedefliyoruz. Günümüz çağında en önemli sermayemizin bilgi, en etkin destekçimizin ise bilim ve teknoloji olduğu düşünüldüğünde, hizmetlerimizin her türlü iletişim imkanına açık olması kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu nedenle Defterdarlık olarak teknolojik imkanlardan yararlanarak tüm işlemlerimizi otomasyon ortamında yürütmekte, tüm yazışmalarımızı da elektronik ortamda (BELGENET) yapmaktayız. Bu sistem ile işlemlerimizi kağıt ortamından çıkararak elektronik ortamda daha modern ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktayız.

Yeniliklere daima açık, dinamik ve üretken bir çalışma prensibini benimsediğimizi ve hem kamu hem de vatandaşlarımız açısından adil olanı uygulamayı görev bildiğimizi belirtir saygılarımızı sunarız.

Dursun Ali ÖZEL
Kocaeli Defterdarı