Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

                                       Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyonu

  • Maliye politakasını tüm paydaşlarla birlikte katılım bir anlayışla geliştiren uygulayan ve izleyen bir Hazine ve Maliye Bakanlığı.

                                         Hazine ve Maliye Bakanlığı Vizyonu

  • Hızlı ve kaliteli hizmet sunan, saydam, hesap verebilir, öncü bir Hazine ve Maliye Bakanlığı.

                                                   Misyonumuz

  • Ekonomik ve sosyal hedefler ile refah toplumuna ulaşabilme sürecinde Devetimizce belirlenen maliye politikası ve Bakanlığımız mevzuatı çerçevesinde etkili bir işgücü ve personel politakası ile kamu harcamalrını gerçekşleştirmek, Devletin muhasebesini tutmak ve saymanlık hizmetlerini yürütmek Devlet mallarını yönetmek Devletin hukuk danışmanlığını ve Muhakemat hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek.

                                                 Vizyonumuz

  • Güçlü, refah düzeyi tüksek, kalkınmış ve çagdaş bir Türkiye için kaynak yaratmada öncü, sürekli gelişmeye açı, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı içerisinde ekip ruhuyla hareket eden, kendisiyle ve vatandaşlarla barışık, çalışanlarının hizmet vermekten mutluluk duyduğu doğru güvenilir ve adil bir mali hizmet sunarak sürekli gelişen örnek bir kurum olmaktır.