Defterdar Yardımcısı Erdoğan TAŞCAN

1956 yılında Tunceli ili Pertek ilçesinde doğdu. Orta öğrenimini Pertek ilçesinde, lise öğrenimini Elazığ Ticaret Lisesinde tamamladı. 1982-1984 yılları arasında Ankara Maliye Kursunu, 1987- 1991 yılları arasında Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümünü bitirdi. Mesleğe giriş tarihi 1980 olan Erdoğan TAŞCAN; 1993-2000 yılları arasında Giresun, 2000-2001 yılları arası Düzce, 2001-2009 yılları arasında Kütahya Defterdar Yardımcılıkları görevlerinde bulundu.

16.06.2009 tarihinde ilimiz Defterdarlığında göreve başlamış olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Defterdar Yardımcımız Erdoğan TAŞCAN’a

Bağlı Birimler ve Görev Alanları

1– Personel  Müdürlüğü

2– Muhasebe  Müdürlüğü

3– Derince, Körfez, Gebze, Darıca, Dilovası, Çayırova Malmüdürlükleri ile Yarımca Gümrük

Saymanlık Müdürlüğü, Dilovası Gümrük Saymanlık Müdürlüğü

4- Sivil Savunma Uzmanlığı

5-Bağlı birimlerin Harcama Yetkililiği (Harcama  Yetkilileri Hakkında 1 Sıra Nolu Genel Tebliğde belirtilen limitlerde)

6- Harcama Yetkilisi olduğu birimlere ait 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4. maddesi uyarınca Kamu İhale Kanunu kapsamındaki işlere ait ihale yetkililiği

7– Bağlı olunan birimlerin arşiv işlemleri

8– İç Kontrol Eylem Planı ve Toplam Kalite Yönetimi

9– Sosyal Tesislerin ( Eğitim Tesisleri, Misafirhane) yönetimi

10– Seminerler ve konferanslar

11-YMM ve SMMM Odaları, Sanayi Odası, Ziraat Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, İhracatçı Birlikleri, Esnaf Odaları Birliği, Üniversiteler ile ilişkilerin koordinasyonu

12-Defterdar tarafından verilecek diğer görevler.

Telefon : 0 (262) 317 20 12