Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Muhakemat Müdürlüğü İşlem Süreçleri

AÇILMIŞ DAVA VE İCRA TAKİBİNDEN VAZGEÇME SÜRECİ

ADLİ UYUŞMAZLIĞIN SULH YOLUYLA ÇÖZÜLMESİ SÜRECİ

AVANS KAPATMA SÜRECİ CEZA DAVASI TAKİP SÜRECİ

DOĞRUDAN TEMİN SÜRECİ

GELEN EVRAK SÜRECİ

GİDEN EVRAK SÜRECİ

HUKUK DAVASI TAKİP SÜRECİ

HUKUKİ MÜTALAA SÜRECİ

İDARİ DAVA TAKİP SÜRECİ

İDARİ UYUŞMAZLIĞIN SULH YOLUYLA ÇÖZÜLMESİ SÜRECİ

İSTATİSTİK SÜRECİ

MEVZUAT, SÖZLEŞME VE ŞARTNAME SÜRECİ